مدرسه‌های شهر آبادان از استان خوزستان در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان بهشت فردوس
تهران - منطقه پنج
دبستان لوح زرین
تهران - منطقه پنج
متوسطه قیاس
تهران - منطقه شش
متوسطه ندای نو اندیش
تهران - منطقه پنج