مدرسه‌های شهر آران و بیدگل از استان اصفهان در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان امید ایران
تهران - منطقه پنج
دبستان درخت دانش
تهران - منطقه چهار
دبستان نبوت
تهران - منطقه هشت
متوسطه سیره فاطمی
تهران - منطقه دو