مدرسه‌های شهر آران و بیدگل از استان اصفهان در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان توانا
تهران - منطقه پنج
دبستان سهراب سپهری
تهران - منطقه دو
دبستان سپهر 2
تهران - منطقه یک
متوسطه سماء 2
تهران - منطقه پنج