مدرسه‌های شهر آران و بیدگل از استان اصفهان در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان امام خمینی (ره)
تهران - منطقه هشت
دبستان مهر ماندگار
تهران - منطقه پنج
متوسطه سیره فاطمی
تهران - منطقه دو
هنرستان دانش و فن
بابل -