مدرسه‌های شهر ابهر از استان زنجان در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان استعداد برتر
تهران - منطقه هشت
دبستان پیوند
تهران - منطقه پنج
متوسطه حنان
تهران - منطقه شش
دبستان سلام یاسین
تهران - منطقه یک