مدرسه‌های شهر اسفراین از استان خراسان شمالی در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان پیشگامان
تهران - منطقه پنج
متوسطه سلام سبز
تهران - منطقه پنج
متوسطه سوده
تهران - منطقه دو
متوسطه سیره فاطمی
تهران - منطقه دو