مدرسه‌های شهر اسلام آباد غرب از استان کرمانشاه در هر جنسیت، مقطع و نوع

متوسطه دارالعلم
تهران - منطقه پنج
متوسطه مهرنامی نوین
تهران - منطقه هشت
متوسطه ندای نو اندیش
تهران - منطقه پنج
دبستان مهر ماندگار
تهران - منطقه پنج