مدرسه‌های شهر اشکنان از استان فارس در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان سهراب سپهری
تهران - منطقه دو
دبستان یاس
تهران - منطقه چهار
متوسطه مصباح
تهران - منطقه یک
دبستان مهر ماندگار
تهران - منطقه پنج