مدرسه‌های شهر البرز از استان قزوین در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان وحید
تهران - منطقه هشت
دبستان امید آینده
تهران - منطقه پنج
دبستان شمیم یاس
تهران - منطقه پنج
متوسطه روح اله
تهران - منطقه ده