مدرسه‌های شهر اهواز از استان خوزستان در هر منطقه و محله

دبستان امید آینده
تهران - منطقه پنج
متوسطه حضرت خاتم الانبیاء(ص )
تهران - منطقه ده
متوسطه رجا
تهران - منطقه یازده
متوسطه سوده
تهران - منطقه دو