مدرسه‌های شهر ایرانشهر از استان سیستان و بلوچستان در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان استعداد برتر
تهران - منطقه هشت
متوسطه جهان دانش
تهران - منطقه شش
متوسطه خضرا
تهران - منطقه پنج
دبستان ایران فردا
تهران - منطقه پنج