مدرسه‌های شهر ایوان از استان ایلام در هر جنسیت، مقطع و نوع

هنرستان شهیدخلفی نژاد
شیراز - ناحیه دو
دبستان نداءالنبی
تهران - منطقه هشت
متوسطه حنان
تهران - منطقه شش
متوسطه رازی
تهران - منطقه شش