مدرسه‌های شهر باخرز از استان خراسان رضوی در هر جنسیت، مقطع و نوع

متوسطه مهرنامی نوین
تهران - منطقه هشت
دبستان رنگین کمان دانش
تهران - منطقه پنج
دبستان ایران فردا
تهران - منطقه پنج
دبستان گلهای یاسین
تهران - منطقه هشت