مدرسه‌های شهر بجنورد از استان خراسان شمالی در هر جنسیت، مقطع و نوع

متوسطه متین 2
ارومیه - ناحیه یک
دبستان پیشگامان
تهران - منطقه پنج
دبستان نداءالنبی
تهران - منطقه هشت
متوسطه حضرت موسی بن عمران
تهران - منطقه شش