مدرسه‌های شهر بردسکن از استان خراسان رضوی در هر جنسیت، مقطع و نوع

متوسطه البرز نو
تهران - منطقه شش
متوسطه خاتم
تهران - منطقه شش
متوسطه حنان
تهران - منطقه شش
دبستان سلام یاسین
تهران - منطقه یک