مدرسه‌های شهر بروجرد از استان لرستان در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان جاوید
تهران - منطقه دو
دبستان شمیم یاس
تهران - منطقه پنج
متوسطه برهان
تهران - منطقه دو
دبستان پیشتازان دانش
کرمان - ناحیه دو