مدرسه‌های شهر بروجن از استان چهارمحال و بختیاری در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان نداءالنبی
تهران - منطقه هشت
دبستان یاس
تهران - منطقه چهار
متوسطه رجا
تهران - منطقه یازده
متوسطه مصباح
تهران - منطقه یک