مدرسه‌های شهر بندرلنگه از استان هرمزگان در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان درخت دانش
تهران - منطقه چهار
دبستان سلام یاسین
تهران - منطقه یک
متوسطه تربیت
تهران - منطقه یازده
متوسطه سیره فاطمی
تهران - منطقه دو