مدرسه‌های شهر بندر انزلی از استان گیلان در هر جنسیت، مقطع و نوع

متوسطه متین 2
ارومیه - ناحیه یک
دبستان رهیار 2
تهران - منطقه پنج
دبستان وحید
تهران - منطقه هشت
متوسطه انرژی اتمی
تهران - منطقه شش