مدرسه‌های شهر بوکان از استان آذربایجان غربی در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان باقرالعلوم
تهران - منطقه پنج
دبستان تلاش مهر پاینده
تهران - منطقه چهار
متوسطه دکتر هشترودی
تهران - منطقه شش
دبستان رنگین کمان دانش
تهران - منطقه پنج