مدرسه‌های شهر تاکستان از استان قزوین در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان بهشت فردوس
تهران - منطقه پنج
دبستان رشد 2
تهران - منطقه یک
دبستان آفرینش
تهران - منطقه دو
دبستان ایران فردا
تهران - منطقه پنج