مدرسه‌های شهر تبادکان از استان خراسان رضوی در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان رهیار 2
تهران - منطقه پنج
متوسطه نور نرگس
تهران - منطقه پنج
متوسطه هدف
تهران - منطقه شش
دبستان ایران فردا
تهران - منطقه پنج