هم‌رسانی
معرفی

متوسطه دخترانه جامی منطقه 11 تهران در استان تهران از جمله بهترین مدارس بزرگسال غیر دولتی می‌باشد.
این مدرسه به دانش‌آموزان متوسطه‌ی اول خدمات آموزشی ارائه می‌نماید.

اولیای گرامی دانش‌آموزان منطقه 11 تهران می‌توانند جهت مشاوره و نیز انجام امور ثبت‌ نام به صورت حضوری متوسطه دخترانه جامی یا غیر حضوری اقدام فرمایند.

مدیران، کارکنان، مدرسان و دانش‌آموزان می‌توانند نسبت به افزودن یا اصلاح اطلاعات و تصاویر این مدرسه اقدام نمایند.

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: