مدرسه‌های شهر جغتای از استان خراسان رضوی در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان معلم 2
تهران - منطقه دو
دبستان زینبیه
تهران - منطقه چهار
دبستان بوستان دانایی
تهران - منطقه پنج
دبستان فروغ بهمن
تهران - منطقه پنج