مدرسه‌های شهر جوانرود از استان کرمانشاه در هر جنسیت، مقطع و نوع

متوسطه متین 2
ارومیه - ناحیه یک
دبستان نیما یوشیج
تهران - منطقه دو
دبستان مرضیه
تهران - منطقه چهار
دبستان گلهای یاسین
تهران - منطقه هشت