مدرسه‌های شهر جوین از استان خراسان رضوی در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان سپهر 2
تهران - منطقه یک
متوسطه جعفری اسلامی
تهران - منطقه یازده
متوسطه دانشجو
تهران - منطقه پنج
متوسطه ندای سیدالشهدا (ع)
تهران - منطقه چهار