مدرسه‌های شهر خشت و کمارج از استان فارس در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان خاتم
تهران - منطقه پنج
دبستان امید آینده
تهران - منطقه پنج
دبستان راه رشد
تهران - منطقه دو
دبستان شمیم اقاقیا
تهران - منطقه پنج