مدرسه‌های شهر خلجستان از استان قم در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان امام خمینی (ره)
تهران - منطقه هشت
دبستان بوستان دانایی
تهران - منطقه پنج
دبستان رنگین کمان دانش
تهران - منطقه پنج
دبستان فروغ بهمن
تهران - منطقه پنج