مدرسه‌های شهر خواف از استان خراسان رضوی در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان نداءالنبی
تهران - منطقه هشت
دبستان وحید
تهران - منطقه هشت
متوسطه دانشجو
تهران - منطقه پنج
دبستان ایران فردا
تهران - منطقه پنج