مدرسه‌های شهر خوی از استان آذربایجان غربی در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان سپهر 2
تهران - منطقه یک
دبستان مرضیه
تهران - منطقه چهار
دبستان یاس
تهران - منطقه چهار
متوسطه مصباح
تهران - منطقه یک