مدرسه‌های دبستان دولتی پسرانه در شهر اسلام شهر از استان تهران