مدرسه‌های دبستان شاهد دخترانه در شهر اسلام شهر از استان تهران