مدرسه‌های شهر درگز از استان خراسان رضوی در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان بهان
تهران - منطقه پنج
دبستان پیشگامان
تهران - منطقه پنج
متوسطه مهرنامی نوین
تهران - منطقه هشت
متوسطه ندای سیدالشهدا (ع)
تهران - منطقه چهار