مدرسه‌های شهر دماوند از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

متوسطه متین 2
ارومیه - ناحیه یک
دبستان سهراب سپهری
تهران - منطقه دو
دبستان پیوند
تهران - منطقه پنج
متوسطه ندای نو اندیش
تهران - منطقه پنج