مدرسه‌های شهر دهدشت (کهکیلویه) از استان کهگیلویه و بویراحمد در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان نداءالنبی
تهران - منطقه هشت
دبستان راه رشد
تهران - منطقه دو
دبستان گلهای یاسین
تهران - منطقه هشت
متوسطه نیکان
تهران - منطقه دو