مدرسه‌های شهر دیر از استان بوشهر در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان صالح المهدی
تهران - منطقه سیزده
دبستان سپهر 2
تهران - منطقه یک
متوسطه برآیند
تهران - منطقه شش
متوسطه نیکان
تهران - منطقه دو