مدرسه‌های شهر رباط کریم از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

هنرستان شهیدخلفی نژاد
شیراز - ناحیه دو
دبستان زینبیه
تهران - منطقه چهار
متوسطه امامت
تهران - منطقه دو
دبستان شمیم اقاقیا
تهران - منطقه پنج