مدرسه‌های شهر رشت از استان گیلان در هر منطقه و محله

دبستان حکمت نوین
تهران - منطقه هشت
متوسطه ندای نو اندیش
تهران - منطقه پنج
دبستان سلام
تهران - منطقه پنج
متوسطه رشد
تهران - منطقه یک