مدرسه‌های شهر رودهن از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان لوح زرین
تهران - منطقه پنج
دبستان همیشه بهار
تهران - منطقه چهار
متوسطه سماء
تهران - منطقه شش
متوسطه ندای نو اندیش
تهران - منطقه پنج