مدرسه‌های شهر زابل از استان سیستان و بلوچستان در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان حکمت نوین
تهران - منطقه هشت
دبستان صدرا
تهران - منطقه پنج
دبستان فیروزه
تهران - منطقه دو
دبستان نداءالنبی
تهران - منطقه هشت