مدرسه‌های شهر زاوه از استان خراسان رضوی در هر جنسیت، مقطع و نوع

متوسطه ادب و علم
تهران - منطقه شش
متوسطه امامت
تهران - منطقه دو
دبستان بوستان دانایی
تهران - منطقه پنج
دبستان رهیار
تهران - منطقه پنج