مدرسه‌های شهر ساوجبلاغ از استان البرز در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان نبوت
تهران - منطقه هشت
متوسطه پژوهش
تهران - منطقه شش
متوسطه دارالعلم
تهران - منطقه پنج
متوسطه هدف
تهران - منطقه شش