مدرسه‌های شهر سرخس از استان خراسان رضوی در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان فردوس
تهران - منطقه پنج
دبستان یاس
تهران - منطقه چهار
متوسطه مصباح
تهران - منطقه یک
دبستان بوستان دانایی
تهران - منطقه پنج