مدرسه‌های شهر سرولایت از استان خراسان رضوی در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان پژوهندگان علم ایران
تهران - منطقه هشت
دبستان نداءالنبی
تهران - منطقه هشت
دبستان رنگین کمان دانش
تهران - منطقه پنج
متوسطه تربیت
تهران - منطقه یازده