مدرسه‌های شهر سقز از استان کردستان در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان پیوند
تهران - منطقه پنج
دبستان فردوس
تهران - منطقه پنج
متوسطه قیاس
تهران - منطقه شش
دبستان گلهای یاسین
تهران - منطقه هشت