مدرسه‌های شهر سمنان از استان سمنان در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان صاحب الزمان
تهران - منطقه یازده
دبستان رسا
تهران - منطقه هشت
متوسطه دکتر هشترودی
تهران - منطقه شش
دبستان بوستان دانایی
تهران - منطقه پنج