مدرسه‌های شهر شهریار از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان شمیم یاس
تهران - منطقه پنج
متوسطه پژوهش
تهران - منطقه شش
متوسطه حنان
تهران - منطقه شش
دبستان فروغ بهمن
تهران - منطقه پنج