مدرسه‌های شهر شهریار از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان استعداد برتر
تهران - منطقه هشت
دبستان رشد 2
تهران - منطقه یک
دبستان نیکان ملائک
تهران - منطقه سه
متوسطه برهان
تهران - منطقه دو