هم‌رسانی
معرفی

دبستان (ابتدایی) مختلط شهیدسیدمرتضی هاشمی رضا کاشان در استان اصفهان از جمله بهترین مدارس دولتی می‌باشد.
این مدرسه به دانش‌آموزان دبستان دوره‌ی اول و دبستان دوره‌ی دوم خدمات آموزشی ارائه می‌نماید. مدیریت مجموعه را جواد هارونی آرانی بر عهده دارد.

اولیای گرامی دانش‌آموزان کاشان می‌توانند جهت مشاوره و نیز انجام امور ثبت‌ نام به صورت حضوری با مراجعه به دبستان (ابتدایی) مختلط شهیدسیدمرتضی هاشمی رضا در نشانی کاشان روستای مرق دبستان مرتضی هاشمی رضا؛ کدپستی 8731151151 یا غیر حضوری از طریق تماس تلفنی با 2273454 یا 55676454 (پیش‌شماره: 031) اقدام فرمایند.

مدیران، کارکنان، مدرسان و دانش‌آموزان می‌توانند نسبت به افزودن یا اصلاح اطلاعات و تصاویر این مدرسه اقدام نمایند.

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: