مدرسه‌های محله صادقیه منطقه دو شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

هنرستان شهیدخلفی نژاد
شیراز - ناحیه دو
دبستان نیکان ملائک
تهران - منطقه سه
دبستان آئین نیایش
تهران - منطقه سه
دبستان پیشتازان دانش
کرمان - ناحیه دو
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: