مدرسه‌های شهر طالقان از استان البرز در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان سهراب سپهری
تهران - منطقه دو
متوسطه سلام سبز
تهران - منطقه پنج
دبستان بوستان دانایی
تهران - منطقه پنج
متوسطه خضرا دانش
هشترود -