مدرسه‌های شهر طبس از استان خراسان جنوبی در هر جنسیت، مقطع و نوع

متوسطه انرژی اتمی
تهران - منطقه شش
متوسطه سلام سبز
تهران - منطقه پنج
دبستان رهیار
تهران - منطقه پنج
دبستان گلهای یاسین
تهران - منطقه هشت