مدرسه‌های شهر قزوین از استان قزوین در هر منطقه و محله

دبستان پژوهندگان علم ایران
تهران - منطقه هشت
دبستان خاتم
تهران - منطقه پنج
متوسطه حضرت خاتم الانبیاء(ص )
تهران - منطقه ده
متوسطه مصباح
تهران - منطقه یک